in

POEMS OF THREE YOUNG AND CREATIVE POETS – NGÔ THANH VÂN, LÊ HẢI KỲ AND VŨ TRẦN ANH THƯ

They are three young writers who recently has a book published:

Ngô Thanh Vân: MIỀN SƯƠNG TẢN PHỐ (Verses in the Misty Town)

Lê Hải Kỳ: TRĂNG HẠ HUYỀN ĐÃ CHÁY (Last Quarter of the Moon was in Flames)

Vũ Trần Anh Thư: TIẾNG MƯA (Sound of the Rain)

What do you think?

Written by Nhu Mai Vo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Chùm thơ của Chad Norman

Tư tưởng người anh hùng trong tác phẩm văn học dân gian cổ đại