in

Thơ của tác giả Hàn Quốc: Kang Byeong-Cheol

Thơ của tác giả Hàn Quốc: Kang Byeong-Cheol

Kang Byeong – Cheol PhD (writer, poet, translator)

He is a Korean authors and poet. Born in Jeju city of South Korea in 1964. He started writing in 1993, publishing his first short story, “Song of Shuba,” at the age of twenty-nine.

He published a collection of short stories in 2005. He won 2 Literature award and published more than 8 books.

He was a member of The Writers in Prison Committee (WiPC) of PEN International (2009-2014).

He was an editorial writer of NewJejuIlbo Which is a News Paper in Jeju City, Korea.

He is a Research Executive of Korean Institute for Peace and Cooperation.

Tiến sĩ Kang Byeong-Cheol (nhà văn, nhà thơ, dịch giả)

Kang Byeong-Cheol là một tác giả, nhà thơ Hàn Quốc. Sinh ra ở thành phố Jeju năm 1964. Ông bắt đầu viết văn vào năm 1993, xuất bản truyện ngắn đầu tiên của mình với tiêu đề “Bài ca của Shuba” ở tuổi hai mươi chín. Ông xuất bản tập truyện ngắn năm 2005. Đến nay ông từng đoạt 2 giải thưởng văn học và xuất bản hơn 8 đầu sách.

Ông là thành viên của Ủy ban Nhà văn Phi kiểm duyệt (WiPC) của Hiệp hội PEN quốc tế (2009-2014); ông là biên tập viên của tờ NewJejuIlbo, một tờ tin tức của thành phố Jeju, Hàn Quốc; Ông là Giám đốc Nghiên cứu của Viện Hòa bình và Hợp tác Hàn Quốc.

Trân trọng giới thiệu tác phẩm thơ mới của ông bằng ba ngôn ngữ: Anh – Việt – Hàn:

My friend, KBH

(Kang Byeong-Cheol)

Who are you?

I do care about you

I have been searching beautiful value in yourself

I feel intimacy, care you and share activity

My friend, KBH

You reveal me to the world,

What is in my mind

What do I do

Through our friendship,

World understand me

A man is like an island,

Like our life to be that of an island

Trees and birds,

Friends of an island

A man without friends is a devastated Island

An island without spring water and trees

My dearest friend, KBH

Make birds take a rest through your kindness

You are my trees and spring water

Mutual caring, intimacy, shared activity

We are friends

My dearest friend, KBH

Bạn tôi, KBH

Bạn là ai?

Tôi thực sự muốn hiểu

Và giờ đây

Quả thực tôi đã biết

Một vẻ đẹp tinh khiết bên trong

Người con gái có trái tim tha thiết quá

Mong kết giao cây cầu văn hóa giữa hai quốc gia

Bạn, KBH

Người phụ nữ thân tình, cởi mở

Để cho tôi và bạn bè quốc tế

Hiểu ít nhiều về văn hóa Việt Nam

Đáp lại tấm chân tình da diết ấy

Tôi xin nguyện chắp thêm đôi cánh

Để chúng ta cùng vươn tới ước mơ:

Đưa nền văn hóa ở hai đầu xứ xở

Lại gần nhau hơn, xóa khoảng cách gần xa 

Người đàn ông ví như là hòn đảo,

Cuộc sống xoay quanh gói ghém chật hẹp

Có cỏ cây, chim muông vượn hót,

Cùng với đám bạn trong không gian hòn đảo nhỏ xinh

Người đàn ông khi không có bạn

Ví như là hòn đảo phế hoang

Không có suối, không cỏ cây xanh tốt

Người bạn thân nhất của tôi, KBH

Người có tấm chân tình trung thực

Mang an lành mang phước đến tôi

Mang cả vườn cây cỏ tốt tươi

Cùng cả suối nguồn tươi mát

Chúng ta sẽ cùng tâm hợp lực

Cùng nhau hỗ trợ sẻ chia

Chúng ta là bạn là bè

Hỡi người bạn thân nhất của tôi, KBH

나의 친구 키이우 비크 하우

강병철

당신은 누구인가요? 

나는 당신을 아껴요.

당신 자체에서 가치를 찾고 있어요.  

나는 당신을 아끼고 친근감을 느끼며 함께 활동합니다.

나의 친구 키이우 비크 하우

당신은 나를 세상에 드러냅니다

내가 어떤 생각을 하고

어떤 활동을 하는지

우리의 우정을 통하여

세상은 나를 이해하게 되죠

사람은 섬과 같아요

우리의 삶도 섬과 같아요

나무와 새는 섬의 친구요

친구가 없는 사람은 황폐한 섬이죠

나무도 샘도 없는 섬

내 친구, 키이우 비크 하우

그대는 나의 나무이고 샘이죠

그대의 친절로 새들을 쉬게 해요

서로 염려하고, 친근하고, 같이 활동하는

우리는 친구

다정한 나의 친구 키이우 비크 하우

What do you think?

16 Points
Upvote Downvote

Written by Trúc Anh

Vietnamese, English, Thai, Chinese

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

“108 đoản khúc thơ” của Nguyên Hùng do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Hành trình cảm xúc của “chuyến tàu lượn siêu tốc”

Câu chuyện của nàng Thê

Khi Ta tìm thấy được Mình