in

Triết lý ‘Phản biện để Đồng thuận, Đồng thuận để Phản biện’ và sự gắn kết nhân tài tại Viện Y học Bản địa Việt Nam

Triết lý “Phản biện để đồng thuận, đồng thuận để phản biện” của Bác sĩ Hoàng Sầm, Chủ tịch Viện Y học bản địa Việt Nam, không chỉ là một quan điểm độc đáo trong nghiên cứu khoa học mà còn là một lực hấp dẫn mạnh mẽ đối với nhân tài trong và ngoài nước.

Đối thoại và trao đổi không giới hạn

Nhờ vào triết lý này, Viện Y học bản địa Việt Nam đã thành công trong việc thu hút và gắn kết một đội ngũ những nhà khoa học, bác sĩ, và chuyên gia hàng đầu, cùng nhau chung tay xây dựng và phát triển sự nghiệp y học bản địa của Việt Nam.

Trong thời đại toàn cầu hóa, nơi thông tin lan truyền nhanh chóng và rộng rãi, môi trường khoa học cần có sự cởi mở và hợp tác. Triết lý của Bác sĩ Hoàng Sầm mở ra cánh cửa cho sự đối thoại và trao đổi không giới hạn, tạo điều kiện cho những ý tưởng mới, sự sáng tạo và tiếp cận khoa học hiện đại trong khi vẫn gìn giữ và phát huy giá trị của y học truyền thống. Điều này đã làm cho Viện Y học bản địa Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những nhà nghiên cứu và bác sĩ tài năng, những người đam mê với y học cổ truyền và mong muốn đóng góp vào sự nghiệp y học của đất nước.

Từ trái qua phải: Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường, Bác sĩ Hoàng Sầm, em Nguyễn Khắc Hưng, Nhà văn Kiều Bích Hậu

Các nhân tài từ khắp nơi đã tìm thấy tại Viện Y học bản địa một môi trường làm việc lý tưởng, nơi họ có thể chia sẻ kiến thức, phát triển chuyên môn và thực hiện các nghiên cứu có ý nghĩa. Sự đồng thuận được tạo ra không phải từ việc thống nhất ý kiến mà từ việc hiểu và tôn trọng sự đa dạng trong quan điểm và phương pháp. Điều này khuyến khích một môi trường làm việc tích cực, nơi mà mọi người được khuyến khích đưa ra ý kiến, phản biện và cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất.

Không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền, Viện Y học bản địa Việt Nam còn tập trung vào việc đào tạo thế hệ các nhà khoa học và bác sĩ trẻ, truyền đạt tinh thần khoa học, sự tò mò và lòng say mê nghiên cứu. Những người trẻ được học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, được tham gia vào quá trình nghiên cứu thực tế và từng bước xây dựng sự nghiệp của mình trên nền tảng vững chắc.

Lan tỏa và phát triển giá trị của y học truyền thống

Qua triết lý “Phản biện để đồng thuận, đồng thuận để phản biện”, Bác sĩ Hoàng Sầm đã góp phần vào sự phát triển của y học bản địa Việt Nam và còn tạo ra một di sản văn hóa và khoa học, góp phần vào sự phát triển của y học toàn cầu. Viện Y học bản địa Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông đã trở thành một ngọn hải đăng, thu hút nhân tài và tạo nên những đóng góp quan trọng cho y học cổ truyền Việt Nam và thế giới.

Bác sĩ Hoàng Sầm và em Nguyễn Khắc Hưng, trẻ tự kỷ 14 tuổi vừa đạt danh hiệu Kỷ lục gia Guinness thế giới.

Nổi bật trong sự phát triển của Viện Y học bản địa Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Bác sĩ Hoàng Sầm là việc thu hút và gắn kết nhân tài, và đóng góp lớn lao thông qua việc viết sách, cũng như tổng kết tri thức khoa học. Đội ngũ các bác sĩ, nhà khoa học và cộng tác viên tại Viện ngoài việc tập trung vào nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền, còn chú trọng vào việc ghi chép, tổng kết và phổ biến những thành tựu y học, qua đó để lại một di sản giá trị cho thế hệ sau.

Công việc viết sách và tổng kết tri thức giúp lưu trữ kiến thức; và cũng là quá trình sàng lọc, phân tích và chia sẻ kiến thức một cách có hệ thống. Qua đó, những nghiên cứu và phương pháp điều trị bệnh dựa trên y học cổ truyền được ghi chép một cách cẩn thận, giúp các chuyên gia và cả cộng đồng có thể tiếp cận để hiểu biết sâu sắc hơn về giá trị của y học truyền thống.

Sách và các ấn phẩm khoa học do Viện Y học bản địa Việt Nam xuất bản giới thiệu về các loại cây thuốc, vị thuốc truyền thống của Việt Nam, cung cấp thông tin chi tiết về các phương pháp điều trị, kết quả nghiên cứu lâm sàng và thậm chí là những phát hiện mới trong lĩnh vực y học. Những tác phẩm này đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục và truyền bá kiến thức y học cho cả cộng đồng và các thế hệ học giả tương lai.

Triết lý “Phản biện để đồng thuận, đồng thuận để phản biện” của Bác sĩ Hoàng Sầm cung cấp nền tảng vững chắc cho việc này, tạo điều kiện cho sự thảo luận mở, hợp tác và sự tôn trọng lẫn nhau trong quá trình nghiên cứu và ghi chép tri thức. Điều này nâng cao chất lượng công trình nghiên cứu và khuyến khích sự đóng góp tích cực từ cả cộng đồng khoa học.

Nhờ vào nỗ lực không ngừng và tầm nhìn xa trông rộng của Bác sĩ Hoàng Sầm, Viện Y học bản địa Việt Nam trở thành nơi nghiên cứu, phát triển y học cổ truyền, tạo dựng và bảo tồn di sản tri thức vô giá của y học bản địa cho thế hệ hiện tại và tương lai, đóng góp vào kho tàng tri thức y học thế giới.

Làm sạch lòng mạch vành là 1 trong gần 100 đề tài, thay vì đặt stent mạch vành là 1 đề tài kéo dài 20 năm nhưng bằng sự kiên trì, nhẫn nại, bám sát mục tiêu, lắng nghe phản biện, đến nay đề tài đi vào cuộc sống với tên là Sạch lòng mạch – saman. Y học cổ truyền nói riêng và y học bản địa nói chung là một không gian có nhiều dư địa để các nhà khoa học thỏa sức sáng tạo, cống hiến.

Sao Khuê

______________________________________________

The philosophy of “Criticism for Consensus, Consensus for Criticism” and talent connections at the Vietnam Institute of Indigenous Medicine

The philosophy of “Criticism for Consensus, Consensus for Criticism” by Dr. Hoang Sam, the Chairman of the Vietnam Institute of Indigenous Medicine, represents a unique perspective in scientific research and serves as a significant attraction for both domestic and international talents.

Unlimited dialogue and exchange

Thanks to this philosophy, the Vietnam Institute of Indigenous Medicine has effectively attracted and engaged leading scientists, doctors, and experts. This collaborative effort is instrumental in building and advancing Vietnam’s indigenous medicine industry.

In the era of globalization, where information spreads rapidly and broadly, it’s crucial for the scientific community to embrace openness and collaboration. Dr. Hoang Sam’s philosophy paves the way for unlimited dialogue and exchange. This approach fosters innovation and creativity, while also ensuring access to modern scientific advancements and the preservation and promotion of traditional medicinal practices. Consequently, the Vietnam Institute of Indigenous Medicine has become a highly appealing destination for talented researchers and doctors. These professionals, passionate about traditional medicine, are eager to contribute to the medical field in the country.

From left to right: Musician Nguyen Lan Cuong, Doctor Hoang Sam, Nguyen Khac Hung, Writer Kieu Bich Hau

Talents from around the country have discovered an ideal working environment at the Institute of Indigenous Medicine. Here, they can exchange knowledge, hone their expertise, and engage in meaningful research. The Institute cultivates consensus not through uniformity of opinion, but by understanding and respecting the diversity in perspectives and methodologies. This approach fosters a positive working atmosphere where everyone is encouraged to express their opinions, offer constructive criticism, and collaboratively seek the best solutions.

Beyond researching and applying traditional medicine, the Vietnam Institute of Indigenous Medicine also dedicates itself to training new generations of young scientists and doctors. Young practitioners can learn from leading experts, participate in practical research, and gradually build their careers on a robust foundation.

Spreading and developing the value of traditional medicine

Through the philosophy of “Criticism for consensus, consensus for criticism”, Dr. Hoang Sam has contributed to the development of Vietnamese indigenous medicine and also created a cultural and scientific heritage. This contribution is pivotal in integrating Vietnamese indigenous medicine into the global medical landscape. Under his leadership, the Institute of Vietnamese Indigenous Medicine has emerged as a beacon, attracting talented individuals. It plays a crucial role in making significant contributions to the field of traditional medicine, both in Vietnam and internationally.

Doctor Hoang Sam and Nguyen Khac Hung, a 14-year-old autistic child who recently won the Guinness World Record

Outstanding in the development of the Vietnam Institute of Indigenous Medicine under the leadership, Dr. Hoang Sam is the person who can attract and connect talented individuals. These professionals have made significant contributions through writing books and summarizing scientific knowledge. The team of doctors, scientists, and collaborators at the Institute is dedicated not only to researching and applying traditional medicine but also to documenting, summarizing, and disseminating medical achievements. Through these efforts, they are leaving a valuable legacy for future generations.

Writing books and summarizing knowledge are not only methods of preserving information but also processes of systematically filtering, analyzing, and disseminating knowledge. Through these activities, research and treatment methods based on traditional medicine are meticulously documented. This helps experts and the broader community in gaining a more profound understanding of the value of traditional medicine.

The Vietnam Institute of Indigenous Medicine has published numerous books and scientific papers that introduce traditional Vietnamese medicinal plants and remedies. These publications provide detailed information on treatment methodologies, research findings, and even new discoveries in the field of medicine. Such works are crucial in educating the community and passing down medical knowledge to future generations of scholars. Dr. Hoang Sam’s philosophy lays a solid foundation for open dialogue, collaboration, and mutual respect in the research and knowledge recording process. This philosophy not only enhances the quality of research but also fosters active contributions from the wider scientific community.

Thanks to Dr. Hoang Sam’s relentless efforts and visionary leadership, the Vietnam Institute of Indigenous Medicine has emerged as a pivotal center for researching and developing traditional medicine. He plays a key role in creating and preserving the invaluable intellectual heritage of indigenous medicine for both current and future generations, thereby making a significant contribution to the global treasure of medical knowledge.

Coronary artery cleaning is one of nearly 100 topics. This particular focus, which offers an alternative to the conventional practice of coronary stent placement, has been a subject of study for over 20 years. Thanks to perseverance, patience, and a commitment, a willingness to listen to criticism, this research has come today in the development of the Coronary artery cleaning – Saman. Traditional and indigenous medicine provide a vast field where scientists have ample opportunity to exercise their creativity and make significant contributions.

Translated by Khanh Phuong

What do you think?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và một nhiệm vụ với Bác Hồ

“Cuộc phiêu lưu của Samurai” – sách truyền cảm hứng về lòng dũng cảm cho thiếu nhi