in

Thơ tác giả Moon Cheol-Su (Hàn Quốc)

Nhà thơ Moon Cheol-Su

Nhà thơ Moon Cheol-Su

Moon Cheol-Su là một tác giả/nhà thơ sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc năm 1960. Ông đã xuất bản 2 tập thơ có tựa đề là ‘Mũi tên’ và ‘Thế giới chưa bao giờ minh bạch’ cùng 1 tập thơ xuôi ‘Đừng đổ mồ hôi vào những thứ nhỏ nhặt’.

Ông là thành viên của Hiệp hội Nhà văn Hàn Quốc-Việt Nam với mục đích giao lưu văn học quốc tế. Ông là nhà bình luận của tờ Seo-Cheon Shinmun, một tờ Tin tức của Hàn Quốc. Ông là Giám đốc điều hành của Hội tưởng niệm nhà thơ quá cố Song Su-kwon, là Giám đốc điều hành của Tập đoàn Sáng tạo Nghệ thuật Văn hóa Gangneung Ullim, Nhà xuất bản Tạp chí Văn học hàng quý P.S.

WLL xin giới thiệu bài thơ của ông trong ba ngôn ngữ Việt – Anh – Hàn:

Nỗi phiền muộn

(HFT dịch từ bản tiếng Anh)

Bạn càng giữ lâu,

Bạn càng mệt nhọc.

Hãy buông bỏ đừng tiếc

Mọi nỗi phiền ưu tư

Để nhẹ nhàng thanh thản

Sống bầu trời tự do

Moon Cheol-Su is a Korean author and poet. Born in Seoul of South Korea in 1960. He Published 2 Poetry book ‘Arrow.’ ‘The world has never been transparent’ Poetry essay book ‘Don’t sweat the small stuff’

He is a member of The Korea-Vietnam Writers Association for International literary exchanges.

He is a columnist of Seo-Cheon Shinmun Which is a News Paper in Korea. He is an Executive of late poet Song Su-kwon memorial Society, CEO of Gangneung Culture Arts Creative Group Ullim, Publisher of the quarterly Literature Magazine P.S

Mind

Moon, Cheol-Su

The longer you hold on,

The heavier it gets.

Let go of all worries,

In order to be light and free

마음

문철수

들고 있으면 너무

무겁고

내려놓으면 너무

가벼운

What do you think?

Written by Trúc Anh

Vietnamese, English, Thai, Chinese

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Vẫy gọi người đọc hướng về mông lung của chữ nghĩa

Cuộc chiến khốc liệt dưới góc nhìn nhân văn